Transport, Podróże, Noclegi

Przewóz towarów niebezpiecznych

Kierowcy samochodów ciężarowych, zwłaszcza typu TIR przewożą różne materiały, nierzadko są to towary niebezpieczne, wymagające zastosowania szczególnej ostrożności zarówno pod względem transportu jak i bezpieczeństwa na drodze. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne sam w sobie nie stanowi niebezpieczeństwa, nie mniej jednak kierowca powinien ściśle przestrzegać wszystkich wymogów i wskazówek, dotyczy to zarówno transportu w obrębie kraju, jak również poza jego granicami. Istotną kwestią w przypadku transportu towarów niebezpiecznych jest odpowiednie przygotowanie samochodu. Wiadomo, iż do tego rodzaju działań nie można wykorzystywać auta z podstawowym wyposażeniem, jest ono bowiem niewystarczające w przypadku ewentualnej awarii czy wypadku. Przewożone materiały powinny znajdować się w odpowiednio zabezpieczonych pojemnikach, ich rodzaj oraz materiał, z jakiego zostały wykonane zależy od charakteru przewożonych towarów. Ogólnie wiadomo, że inne wymogi musi spełnić samochód, którym transportowane są materiały łatwopalne, a inne auto służące do przewozu środków chemicznych lub niebezpiecznych środków ochrony roślin. Pojemniki służące do przewozu powinny być odpowiednio oznakowane i zaplombowane. Oznakowany powinien być także samochód, bez wątpienia jest to jeden z najczytelniejszych sposób przekazania innym użytkownikom drogi informacji o ty, że w danym samochodzie przewożone są materiały niebezpieczne. Ponadto w wyposażeniu samochodu powinny znajdować się co najmniej dwie gaśnice, a także dodatkowy sprzęt umożliwiający podjęcie odpowiednich działań zarówno w przypadku awarii, jak również przy załadunku i rozładunku. Poza tym zarówno kierowca jak i właściciel firmy przewozowej powinni wiedzieć, jaki towar jest przewożony oraz odpowiednio przeszkoleni kwestii transportu. Istotne jest także, aby samochód służący do transportu był w pełni sprawny i wyposażony w niezbędne elementy typu zapasowe koła. Jest to konieczne w przypadku nieprzewidzianej awarii. Może się bowiem zdarzyć, że samochód przewożący niebezpieczny towar ulegnie awarii podczas jazdy. Jeśli problem dotyczy np. koła, rozwiązanie jest proste, należy – za pomocą odpowiednich urządzeń – naprawić lub wymienić uszkodzone koło. Rzecz jasna obowiązkiem kierowcy jest oznakowanie miejsca zdarzenia za pomocą trójkątów ostrzegawczych. Tego typu zdarzenia są nieprzewidywalne i praktycznie niemożliwe do uniknięcia, awaria koła to najczęstsza przyczyna drogowych problemów. Zdecydowanie większym problemem okazuje się sytuacja, gdy przewożona substancja niebezpieczne z różnych przyczyn wydostanie się na zewnątrz, np.. w wyniku wypadku czy poślizgu samochodu na drodze. W takim przypadku może pojawić się zagrożenie dla ruchu drogowego, a nawet zdrowia i życia osób korzystających z tej samej drogi. Przykładem może tutaj być przewrócenie się cysterny przewożącej paliwo płynne. Przedostający się na szosę olej tudzież inny płyn stwarza zagrożenie dla innych użytkowników drogi, w takiej sytuacji konieczne jest natychmiastowe usunięcie awarii oraz zabezpieczenie drogi. Najczęściej w takiej sytuacji konieczna okazuje się pomoc strażaków tudzież innych służ ratunkowych lub pomocowych, nie mniej jednak pierwsze i najważniejsze działania należą bez wątpienia do kierowcy przewożącego dany towar.